GIVO

Predstavitev

 

Današnji dvorec Selo, je bil zgrajen okoli leta 1762. Stavba je najprej služila kot letovišče za jezuitski kolegij iz Trsta. Postavljena je bila v takrat še neurbani kmečki okolici poleg Ljubljanice.

Dvorec spada med najlepše poznobaročne palače na Slovenskem. Grajen je v dve nadstropji, njegovo zunanjost pa krasi 15 okenskih osi s poudarjenim rizalitom, v katerega je vmeščen kamnit portal z volutasto oblikovano atiko. Dvorec Selo v grobem tvorijo tri med sabo povezane celote: zahodni del, osrednji dominantni del in vzhodni del. Leta 1994 je bil dvorec Sela razglašen za spomeniški kompleks.

English