GIVO

Skupina GIVO Real

Podjetje GIVO Real d.d. je obvladujoča družba v skupini GIVO Real z dejavnostjo upravljanja naložb. Skupina GIVO Real ima večinske deleže v sledečih družbah:

* GIVO Real d.d.
* INTERFLOORING d.o.o.
* GIVO d.o.o.
* GIVO Bokalce d.o.o.

English